Anmeldelser

En materialevurdering er skrevet af en bibliotekar eller ekspert til brug for vurdering af anvendelighed i biblioteker.

Her er en lektørudtalelse fra Dansk BiblioteksCenter. Kun få bøger får lektørudtalelser, men alle Mnemosyens bøger er sluppet gennem nåleøjet og har fået flotte udtalelser. Lektørudtaleser gives normalt kun 1. gang en bog udkommer. Vi valgte dog at sende den nyeste udgave fra oktober 2015 ind, selvom også 1. udgave fik lektørudtalelse - og jes - den blev vurderet igen.

Du kan læse begge lektørudtalelser nedenfor.

Visuel Mind Mapping- 2015
Inspirerende introduktion til at tegne og skrive mind maps. Bergnet til studerende, oplægsholdere, undervisere, forfattere, talere mm.

Mind Mapping er en anerkendt hukommelsesteknik som denne bog tilfører det visuelle element. Mind maps kan f.eks. anvendes til undervisning, oplæg, taler og skriftlige opgaver. Bogen er bygget på enkle grundregler og husketeknikker. Formålet er at bevare dte store overblik på et enkelt stykke A4 eller A3 papir. der er et afsnit om større oplæg (satelit mind map), mind map for børn og brug af elektronik. Eksemplerne er henter fra privatliv, erhvervsliv, arbejdsliv osv. Bogne er gennemillustreret med mind maps.

Vurdering
Bogen kommer omkring mange områder hvor metoden kan bruges, ligesom den også genenmgår mange formaer for mind maps. De amnge eksempler og redskaber kan enten direkte kopieres og anvendes eller bruges som inspiration til at opfinde egne. Den er letforståelig og kan efterfølgende bruges som opslagsbog.

Andre bøger om samme emne/genre
Denne 4. udgave er udvidet med et 20-siders kapitel om hukommelse. Bogen er en klassiker inden for sit felt, hvor der findes en del andre nyere titel, fx. Mindmaps, 2007

Til bibliotekaren
Et af de klassiske værker som kan afskaffes af alle biblioteker. hvis man er dækket godt ind med materiale om hukommelse, kan man eventuelt nøjes med den ældre udgave.

Erik Nicolaisen Høy

 

Visuel Mind Mapping - 1998
En fremragende, letlæst bog om Mind Mapping, som med bogens egen definition er "et mønster af nøgleord og nøglesymboler, der appellerer til såvel venstre som højre hjernehalvdel". Systemet er beskrevet andre steder både i monografiform og som delemne i bøger om indlæring, hukommelsestræning og bedre udnyttelse af hjernekapaciteten. Efter at have læst nærværende bog har jeg omsider fattet mod til at praktisere Mind Mapping. Bogen er meget overskueligt opbygget, idet den starter med det mest simple og bevæger sig ud i større og større detaljeringsgrader. Den giver mange eksakte og velbegrundede råd undervejs. Ligesom der i vid udstrækning gøres brug af farver, symboler og små tegninger. De 2 forfattere er: Kirsten Anderrsen, indehaver af en virksomhed, der udbyder kurser i kommunikation; Claus Bekker Jensen, uddannelsesleder, illustrator og billedkunstner. Sidstnævnte har naturligvis også illustreret denne bog, som er sat i en stor åben opsætningen med masser af afsnit og overskrifter. Der er kommenteret litteraturliste og register
Lektør: Ellen Lind Jensen

Visuel Mapping
Her er bogen til studieteknik, fremlæggelsesformer og opkvalificering af samme for enhver, men i høj grad for lærerne. Simpelt og enkelt beskrives mind map-teknikken, og man oplever hurtigt hvor fremragende et støtteredskab teknikken er til at få overblik. Tager du notater ved et foredrag, laver du referat af møder, holder du selv foredrag, skriver du artikler, lever du huskesedler, er her et redskab, hvor du hurtigt vil lære at gøre det hele på et noget højere kvalitetsniveau. Du bliver ganske enkelt en bedre formilder. Til lærerens egen brug, før systemet introduceres for eleverne.
ba: anbefales varmt
uv: anbefales varmt